บุคลากรงานบริหารทั่วไป

ผอ.วาสนา
 
   นางวาสนา จักรศรี
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
   E-mail : wassana.j@snru.ac.th , juksi1967@gmail.com
   โทรศัพท์ : 093-438-7862 , 083-344-7278

 

 

 

งานบริหารทั่วไป

sukanya
   นางสาวสุกัญญา  ลามคำ
   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
   E-mail : su_sukanya@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 083-671-3316
noppawan
   นางสาวนพวัลย์  ฝ่ายเทศ
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : noppawan.f@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 084-419-1543
bundit
   นายบัณฑิต  ศิริวัฒน์
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   E-mail : bundit.s@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 083-075-4948