หัวข้อข่าว

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

BN-COVID19-2

BN-covid19

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและสมาชิกสภานักศึกษา

BN-เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”จังหวัดสกลนคร

วันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการออกค่ายทอดสื่ออาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2562